#deregiowerkt: kennis delen is vermenigvuldigen!

Kennis en ervaring samenbrengen om uiteindelijk informatie beter te kunnen duiden en waardevoller te maken. Dat doen we bij ZorgNetOost.


Zoals je inmiddels gewend bent volgen we landelijke ontwikkelingen op de voet. Onlangs was Renie daarom aanwezig bij de technische briefing van de #Wegiz. Daar werd aangegeven dat voor eOverdracht geen aanvullende toestemming nodig is, omdat de informatie de zorg volgt. We vroegen ons af hoe dit precies werkt in de praktijk en wat dit betekent voor onze regio. Tijd om onze tanden er in te zetten dus en een mooi onderwerp voor onze commissie wet en regelgeving. Voor dit onderwerp sloot collega Marieke aan in het overleg om samen naar de processen te kijken.


We onderscheiden bij overdracht twee processen, namelijk de aanvraag nazorg en de verpleegkundige overdracht. Waarbij voor de één geen toestemming nodig is (kan worden verondersteld) en bij de ander wel. Na overleg concludeerden we; onze regionale werkwijze is passend en in overeenstemming met wet en regelgeving. Fijn om zo theorie en praktijk samen te brengen en kennis en ervaring uit te wisselen!

En als de Wegiz van kracht wordt en er veel aandacht komt voor het onderdeel eOverdracht, kunnen we aangeven dat onze regionale werkwijze passend is. Maar ook dat we goed voorbereid zijn op ontwikkelingen en dat we duidelijkheid kunnen scheppen

Kortom, regionale samenwerking werkt; een mooie tussen landelijke ontwikkeling, inhoudelijke kennis van het proces eOverdracht en inhoudelijke kennis van wet en regelgeving. Allemaal binnen handbereik. Ze kunnen we de regio van de juiste informatie blijven voorzien.

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #samenwerken #kennisdelen