#LSPdaarkomjeverdermee: Hoe kunnen we jou ondersteunen bij het LSP?

Wij zijn regiocoördinator voor het LSP in Twente. Dat pakken we graag praktisch aan. Zo hebben we speciaal voor gebruikers een LSP-servicedesk, hebben we o.a. een handleiding gemaakt en proberen we je natuurlijk verder op weg te helpen met deze campagne!

“We hebben zowel voor het LSP als voor onze andere diensten veelvuldig contact met huisartsen en apotheken in de regio. Zo hebben zij één aanspreekpunt. Ook worden we zo tijdig geïnformeerd over bijvoorbeeld praktijkwijzigingen. We kunnen dan snel acteren en gebruikers goed adviseren. Dat werkt prettig. Een voorbeeld: doorgaans weten we dat er een praktijkwijziging is en zien we dat in de LSP rapportage terug. Het werkt ook andersom. Een enkele keer leiden we uit de LSP rapportage af dat er een praktijkwijziging is. Dan nemen we direct contact op met de praktijk om de wijzigingen voor onze diensten te regelen. Zo versterken onze rol als servicedesk voor zowel het LSP als voor onze diensten elkaar.” Vertelt onze collega Ilona.

Ook hebben we verschillende middelen ontwikkeld met huisartsen en apothekers uit de regio en in samenwerking met VZVZ. Hierover volgende week meer! We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe we jou nog meer kunnen ondersteunen bij het LSP. Laat het ons weten!

#gegevensuitwisseling #regionalesamenwerking #LSP