Regionale raadpleging

In januari 2022 zijn vertegenwoordigers van de Twentse zorgorganisaties bijeen geweest om input te geven voor de regionale routekaart. Deze routekaart bevat de projecten die gezamenlijk worden ondernomen in ZorgNetOost verband.
De actuele routekaart is inmiddels vastgesteld en kun je hier bekijken. Op 16 juni 2022 is de volgende bijeenkomst van de regionale Raadpleging.

De nadruk in 2022 ligt op afmaken waar we aan zijn begonnen. Iedere zorgorganisatie heeft een top 3 aangeleverd en de stemmen bij elkaar opgeteld, levert een duidelijke top 4:
• Project Inzicht met als vergezicht het 360 graden beeld van de patiënt;
• Patiënttoestemming met MITZ;
• Medicatieoverdracht;
• Medische overdracht.

Daarnaast is er op regionaal niveau behoefte aan:
• Landelijke regelingen (VIPP);
• Uitwisseling patiëntgegevens bij Nachtzorg;
• Analyse van gebruik fax;
• Uitwisseling patiëntgegevens tussen VVT’s over Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP);
• Uitwisseling patiëntgegevens Specialist Ouderenzorg (SOG) VVT en HAP.

Er zijn niet alleen maar projecten bijgekomen. Twee projecten zijn uit de routekaart gehaald omdat geen enkele deelnemer ze heeft genoemd en om ruimte te geven aan afmaken waar we aan zijn begonnen.
• Een regionale zorg-app, ook wel de “e-health app”;
• Een analyse op beeldbelzorg;
o Patiënt-familie, patiënt-zorgverlener, zorgverlener-zorgverlener.

Vervolg routekaart
Alle projecten op de routekaart hebben een dossierhouder, die op regionaal niveau aanspreekbaar is voor informatie en afstemming. Het overzicht daarvan vind je hier (link naar overzicht, zie bijlage).

Maandelijks wordt de voortgang van projecten en vooral de onderlinge samenhang in de regieraad besproken. Je kunt als projectleider altijd een issue inbrengen als je daar de inzet van de regieraad voor nodig hebt. Neem dan contact op met mariekelieverdink@zorgnetoost.nl of priscyllabeentjes@zorgnetoost.nl en we helpen je verder.

In onze ZNO nieuwsbrief houden we je voortaan ook op de hoogte van de voortgang van de projecten. Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit snel hier!