#Deregiowerkt: samen aan het werk!

Van samenwerken gaat ons hard natuurlijk sneller kloppen! Daarom zijn we trots op ons platform waarbinnen we kennis en ervaring uitwisselen.
Ook hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van al onze participanten bij de opzet en uitvoering van ons werkplan. Het is niet voor niets dat we via deze #dergiowerktcampagne we je een wekelijks kijkje geven in alle werkzaamheden.

Mensen met de juiste mensen in contact brengen om samen meer te bereiken, daar krijgen we energie van! En om dit in goede banen te leiden en iedere participant een stem te geven, hebben we een uitgebreide overlegkalender opgezet. Inmiddels hebben we ook alle data voor 2022 ingepland. Zo hoef je nooit iets te missen. Staan ze al in jouw agenda?

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #deregiowerkt #digitaliseringindezorg #samenwerken #ict #zorg #werkplan