#LSPdaarkomjeverdermee: aan de slag met toestemming.

Om de beste zorg te kunnen bieden aan patiënten lukt dat in sommige gevallen nog beter als zorgverleners onderling informatie over de medische situatie van de patiënt kunnen delen. Dat mag alleen met toestemming van de patiënt. Deze toestemming is al ingewikkeld genoeg voor zorgverleners en patiënten. Daarom helpen we vanuit ZorgNetOost graag een handje mee en ondersteunen we huisartsen en apotheken bij het vragen en vastleggen van deze toestemming.

Zo hebben we samen met VZVZ een toestemmingsformulier en informatiefolder ontwikkeld. Hiermee stellen we burgers in staat om op basis van de juiste informatie een keuze vast te leggen. De materialen zijn passend voor de regio. Dit betekent dat naast toestemming voor het LSP ook toestemming voor bijvoorbeeld het uitwisselen voor laboratoriumgegevens wordt vastgelegd. Daardoor hebben apothekers inzage in labuitslagen. Dat is uniek in Nederland en daar zijn we trots op.

Meer weten over de formulieren, de informatiefolder of over toestemming bij het uitwisselen van informatie. Lees er hier meer over. Huisartsen, apothekers en assistentes kunnen deze informatie gebruiken om aan patiënten uitleg te geven over toestemming. En met resultaat, want we hebben een hoog opt-in percentage. Dat betekent dat in de praktijk informatie vaak beschikbaar is. Zo kan de beste zorg worden verleend.