#Cijfertjeswijsheid: Overdracht

Tijd voor een nieuwe #cijfertjeswijsheid en deze keer hebben we een mooi rijtje wistjedatjes voor je verzameld over onze dienst #Overdracht.

Wist je dat…

  • we in de dienst regionaal samenwerken met ziekenhuizen, regionale coördinatie faciliteiten, revalidatiecentrum en VVT’s maar ook met landelijke partijen?
  • er maar liefst 18 regionale organisaties zijn aangesloten?
  • er in 2021 11.839 overdrachten zijn verstuurd?
  • we 728 overdrachten vanuit andere regio’s hebben ontvangen?
  • in onze regio 832 medewerkers gebruik maken van de dienst?
  • in 2021 85,5% van alle transfers digitaal is afgestemd?

Dit betekent dat de dienst dus goed gebruikt wordt in de regio. Doordat er steeds meer organisaties zijn aangesloten zien we dat het percentage zorgvragen dat digitaal wordt afgestemd toeneemt. In 2019 was dit bijvoorbeeld nog 76%. Doordat we in de regio gebruik maken van de landelijke oplossing #POINT, kunnen we ook gemakkelijk met landelijke partijen schakelen en ontvangen overdrachten vanuit het hele land. We vroegen Jordy Braakman wat de dienst voor zijn organisatie betekent:

De applicatie ondersteunt Alerta bij het vervullen van haar regionale rol in het coördineren van transfers richting Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) instellingen en het regionaal coördinatiepunt crisisbedden. Het zorgt voor een veilige en volledige overdracht van cliëntgegevens en biedt regionaal inzicht in de beddencapaciteit, waardoor wij eenvoudiger en efficiënt kunnen (samen)werken.

#regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling