#Cijfertjeswijsheid: Wachtlijstdossier Overdracht

Nu de campagne #privaymaart achter de rug is, is het weer tijd voor #cijfertjeswijsheid. Deze keer duiken we in het onderdeel wachtlijsdossier van onze dienst #Overdracht.

Als het niet mogelijk is om tijdig de juiste plaats voor een patiënt te vinden, biedt wachtlijstbeheer uitkomst. Hiermee kan een wachtlijstdossier bij meerdere organisaties tegelijkertijd aangeboden worden. De betrokken organisaties hebben dan direct inzicht in de wachtlijststatus en kunnen onderling gemakkelijk communiceren.

Deze mogelijkheid is in 2021 in gebruik genomen en sindsdien zijn er 122 wachtlijstdossiers geweest. Vaak hadden deze patiënten complexe zorgvragen en het ging dan ook in 75% van de casussen om kwetsbare ouderen. Bijna de helft (45%) van deze patiënten ontving al een vorm van zorg voor de ziekenhuisopname, vaak was dit thuiszorg (84%).

Of deze functionaliteit er nu ook voor zorgt dat de patiënten eerder een plekje in de VVT krijgen dan toen we dit nog niet konden? Daarvoor moeten we dieper de cijfers in duiken en een vergelijk maken met voorgaande jaren. En dat gaan we zeker doen! Natuurlijk doen we dit niet alleen, maar met de managers zorg vanuit onze proces- en releasecommissie.

#cijfertjeswijsheid #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #kennisdelen #RSO