#Deregiowerkt: Tijd om weer iets te vieren!

Tijd om weer iets te vieren! Vanuit de huisartsenpost CHPA is deze week de pilot gestart waarmee zij de patiënt/client sneller op de juiste plek kunnen krijgen door betere en gezamenlijke benutting van bestaande software oplossingen, bij de aanvraag van een acute opvang in een VVT instelling. Betere digitale samenwerking in de zorgketen, met als doel: de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats.

Een nieuwe flow in onze dienst ZNO Overdracht, welke gebruikt maakt van de applicatie POINT van Enovation. Hiermee zijn we de eerste regio in Nederland waar vanuit de HAP zelf de aanvraag zorg in POINT doet in de flow huisarts – VVT. Vanuit de huisartsenpost wordt deze aanvraag gedaan bij Alerta als regionale zorg coördinatie faciliteit.

De aanvragen voor zorg vanuit verschillende zorg instanties komen nu in één overzicht bij de VVT te staan, waardoor het dus een stuk makkelijker wordt om de beschikbare capaciteit te verdelen.

Omdat deze dienst al veel gebruikt wordt in de regio, komen er dus steeds meer aanvragen voor zorg in één systeem te staan. Binnenkort volgt ook de huisartsenpost SHT. Hierdoor ontstaat een goed overzicht van alle aanvragen in Twente. En dit is natuurlijk ook weer een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de regio!

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #samenwerken #kennisdelen