Samenvatting kamerbrief over Europese en Nederlandse wet- en regelgeving inzake gegevensuitwisseling in de zorg

Zoals bekend heeft de minister van VWS in april de Kamer verzocht de behandeling van de Wegiz uit te stellen omdat er onduidelijkheid bestond over de Europese wetgeving die er aan zat te komen.

Op 3 mei werd de verordening voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS) gepubliceerd. De minister laat de Kamer weten in juni met de Nederlandse zienswijze op de verordening te komen. Op 19 mei stuurde hij alvast een brief naar de Tweede kamer over “De impact van recente Europese ontwikkelingen op Nederlands beleid op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.” Daarin gaat de hij in op de relatie tussen EHDS en Wegiz en geeft hij uitvoering aan een aantal moties.

We hebben de belangrijkste zaken uit deze brief voor je op een rijtje gezet:

#kennisdelen #samenwerken #RSO #gegevensuitwisseling