Strategisch Netwerkoverleg

Gisteren was ons eerste Strategisch NetwerkOverleg (SNO). Terwijl het zonnetje buiten scheen, wierpen wij onze blikken op strategische samenwerking. Want samenwerking wordt de komende jaren belangrijker dan ooit. Samenwerken in het netwerk van zorgverleners, met de patiënt/cliënt en met de mantelzorgers. Hoe gaat dat er uit zien? Welke informatiebehoefte is er en hoe gaan we die invullen? Ter inleiding vertelde Wilfred de Boer vanuit zijn ervaringen als huisarts hoe belangrijk het is om over de juiste gegevens te beschikken. Door zijn dubbelrol als huisarts en CMIO fungeert hij als brug tussen ‘ICT’ers’ en zorgverleners. Wilfred eindigde met de oproep om vooral met hart en oog aandacht te besteden aan de patiënt, want daar doen we het immers voor.


Daarna was het tijd om samen aan de slag te gaan om een eerste beeld te krijgen van waar we naar toe gaan om vervolgens de stap te maken wat dit betekent voor gegevensuitwisseling. Ondanks de hitte (of misschien juist door?) waren er ideeën te over. Op sommige momenten eensgezind want we zullen allemaal naar netwerkzorg gaan georganiseerd rondom de patiënten. Maar op andere momenten liepen de ambities meer uiteen. Logisch ook met zo’n brede groep. We hebben de hartenkreet gehoord om het niet bij praten te laten, maar vooral te gaan doen. Een schone taak nu aan de agendacommissie om tot concrete thema’s te komen voor het vervolg in september!

#samenwerken #RSO #kennisdelen #strategischnetwerkoverleg