Samenvatting kamerbrief PGO 23-6-2022 en verkenning Zorginstituut naar PGO’s

De minister van VWS is weer in de pen geklommen en heeft een brief aan de Tweede kamer geschreven waarin hij hen informeert over de stand van zaken m.b.t. de PGO’s (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). In het coalitieakkoord is afgesproken dat een goed functionerend PGO het einddoel is. Minister Kuipers heeft het Zorginstituut gevraagd een verkenning te doen naar de mogelijkheden van financiering van het PGO binnen de Zorgverzekeringswet. 

Omdat we ons kunnen voorstellen dat je misschien geen tijd hebt om beide documenten te lezen, hebben wij weer een samenvatting voor je gemaakt. Hierin sommen we de belangrijkste zaken uit beide documenten voor je op, voorzien van enkele kritische kanttekeningen van ons. We geven ook nog de belangrijkste resultaten van een recent onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en -gemak van PGO’s. 

Heb je vragen over onze samenvatting of wil je graag eens verder praten? Neem dan contact met ons op. We horen graag van je!

#RSO #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling #PGO #samenvatting