#ZNOPrivacypost: Scheefgroei dreiging en weerbaarheid vergroot risico op ontwrichting

Onlangs is het Cybersecuritybeeld Nederland 2022 gepubliceerd. Al snel komt naar voren dat de scheefgroei tussen dreiging en weerbaarheid het risico op ontwrichting vergroot. Dus ondanks de inspanningen om de weerbaarheid te verbeteren, neemt de dreiging onverminderd toe. En daarmee ontstaat een risico op maatschappelijk ontwrichting waarbij zelfs de nationale veiligheid in het geding is.

Er is een zestal strategische thema’s bedacht die de komende jaren relevant zijn voor de digitale veiligheid van Nederland. Deze zijn opgenomen in een infographic.

Eén van de strategische onderwerpen is ‘risicomanagement staat nog in de kinderschoenen’. Daarmee wordt bedoeld dat digitale risico’s nog onvoldoende plek krijgen in het bredere risicomanagement binnen, maar ook tussen organisaties, sectoren en landen. Risico’s zijn onvoldoende in beeld en basismaatregelen zijn niet altijd getroffen.

Dat zet ons aan het denken; een mooi thema om eens te bespreken met onze kennisgroep Privacy en Veiligheid. Welke digitale risico’s zien we in de regio voor privacy en veiligheid? En hoe kunnen we daarin (nog) beter samenwerken?

#RSO #privacy #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling #onlineveiligheid