ZNOPrivacypost: Ben jij al bekend met de nieuwe Europese richtlijn voor cybersecurity?

Er komt een nieuwe Europese richtlijn voor cybersecurity, de NIS 2. De verwachting is dat deze richtlijn impact gaat hebben op zorgorganisaties. Daarom informeren we je graag.

De huidige richtlijn (NIS) lijkt onvoldoende antwoord te bieden op de toenemende dreiging van digitalisering van de maatschappij. Daar gaat de NIS 2 verandering in brengen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de NIS 2 voor meer sectoren gaat gelden. Ook voor de gezondheidszorg.

Een andere verandering is dat er minimale basisbeveiligingselementen worden toegevoegd waaraan moet worden voldaan. Ook worden de rapportageverplichtingen uitgesteld; organisaties moeten gaan rapporteren over incidenten die een aanzienlijke impact hebben op de levering van hun diensten.

Onlangs hebben de Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de NIS 2. De exacte publicatiedatum is nog niet bekend.

Binnen ZorgNetOost bespreken we de NIS 2 tijdens de volgende bijeenkomst van de kennisgroep Privacy en Veiligheid in september. Ook kan je een kennisdocument verwachten van onze commissie wet- en regelgeving zodra er meer details beschikbaar komen. 

Wil je zelf alvast aan de slag? In de volgende Privacypost voorzien we je van tips.

#RSO #privacy #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling