Author Archives for Pim Kwakman

Ziekenhuizen en verzekeraars pleiten bij de Tweede Kamer voor tempo

september 13, 2022 8:51 am Published by Leave your thoughts

Donderdag 15 september is er in de Tweede Kamer een commissiedebat over e-health en gegevensuitwisseling. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NFU - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Zorgverzekeraars Nederland vragen de parlementariërs om nu haast te maken met het regelen van opt-out in de acute zorg en bij medicatieoverdracht.


Terugkijken op geslaagd MIC congres

september 12, 2022 2:36 pm Published by Leave your thoughts

Afgelopen woensdag vond het MIC (Medisch Informatica Congres) weer plaats waarbij #RSO NL nauw betrokken is. In één dag zijn we bijgepraat over ontwikkelingen op beleidsgebied voor “Vastleggen, Uitwisselen, Hergebruiken, Implementatie en Keten”.