#Privacypost: Weetwiewatdoet, samen doe je het goed

Onlangs hebben we samen met Zorgfederatie Oldenzaal een leuke pilot doorlopen voor de campagne Weetwiewatdoet en daar vertellen we graag wat over.

In februari 2023 lanceren Centrum voor veiligheid en digitalisering, Novel-T en Saxion de campagne Weetwiewatdoet. Het doel van de campagne is inzichtelijk te maken wie voor welke maatregelen op het gebied van privacy en veiligheid verantwoordelijk is. Daarvoor is een toolbox gemaakt die o.a. een vragenlijst bevat. Niet alleen wordt daarmee snel duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, maar ook welke verantwoordelijkheden nog niet belegd zijn.  Een voorbeeldvraag: wie stelt per medewerker vast tot welke systemen en data zij toegang zouden moeten hebben om hun werk te kunnen doen?

Onlangs hebben we vanuit ZorgNetOost samen met Jesse van Delsen, student van Saxion en verbonden aan Novel-T, een pilot uitgevoerd voor de tooling. We hebben de vragenlijst doorlopen met Karin Hoving en Andre van de Klok van Zorgfederatie Oldenzaal. Karin zei aan het eind: ‘Ik vind het mooi hoe je in korte tijd zaken aan de orde kan krijgen. Het zet je aan het denken en maakt je heel bewust of je het goed geregeld hebt, of dat je nog iets moet gaan doen’.

Wij kijken tevreden terug op de pilot. Momenteel maken we plannen om de toolbox breder in te zetten tijdens #Privacymaart 2023. Wordt vervolgd!

#RSO #privacy #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling