Antwoorden op vragen Eerste Kamer over de Wegiz

Vandaag vergadert de Eerste Kamercommissie VWS en komt de brief met vragen over de Wegiz aan de orde.  In deze brief heeft de minister van VWS mede namens zijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (die ook digitalisering in haar portefeuille heeft) schriftelijk geantwoord op vragen die begin december door de Eerste Kamer zijn gesteld over de Wegiz. Aangezien dit een 22 pagina tellend document is hebben we natuurlijk weer een mooie samenvatting voor je gemaakt.

Officieel is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt. Maar wij horen de datum van 13 februari regelmatig klinken. Wij houden jullie op de hoogte.