#Privacypost: Handig hulpmiddel voor in- en uitdiensttreding van medewerkers     

Binnen organisaties vindt regelmatig wisseling van personeel plaats. Er komen nieuwe medewerkers bij, medewerkers wisselen van functie of vertrekken. Het kan dan lastig zijn om goed bij te houden welke medewerkers toegang en rechten hebben tot welke informatie, (fysieke) middelen en systemen. Toch is dat wel belangrijk. Er ontstaat namelijk een risico op ongeautoriseerde toegang en gebruik van middelen als medewerkers meer rechten hebben dan nodig. En dat kan tot vervelende situaties zoals datalekken leiden.

Een handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat nieuwe collega’s snel en veilig aan de slag kunnen, is een checklist in- en uitdiensttreding. Hier leg je vast wat je allemaal moet regelen, zoals het regelen van de werkplek, sleutels of toegang tot systemen. Ook leg je vast wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is of bij wie de verantwoordelijkheid is belegd. Als een medewerker uit dienst gaat, weet je precies welke middelen en rechten je moet intrekken. Handig toch?  

We hebben gemerkt dat een checklist in- en uitdiensttreding prettig werkt. Zo hoef je niet iedere keer na te denken wat je allemaal moet regelen en is het overzichtelijk. We bekijken periodiek of ons overzicht nog klopt en compleet is.

Gebruik jij ook een checklist in- en uitdiensttreding?

#RSO #privacy #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling