#DEREGIOWERKT: samenvatting nadere memorie van antwoord

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer de laatste vragen en antwoorden over de Wegiz, de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg besproken. De planning is nu dat er op 11 april nog een kort debat komt en een week later, op 18 april wordt gestemd. Dan kan de wet op 1 juli in werking treden. Welke vragen had de Eerste Kamer nog? Klik op de knop nadere memorie van antwoord.