Handtekeningen subsidieaanvraag Babyconnect zijn gezet

Donderdagavond was een bijzondere avond! De eerste handtekeningen zijn namelijk gezet voor de subsidie aanvraag Babyconnect vanuit VSV Twente in samenwerking met ZorgNetOost en onze collega RSO GERRIT. Myrthe Wijlens-Bijsterbosch zette namens verloskundigenpraktijk Vivre de eerste handtekening waarop vele handtekeningen van zowel verloskundigenpraktijken als echocentra volgden.

Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Ervaring leert dat landelijke programma’s om de zorg te verbeteren pas écht goed werken als er regionaal draagvlak voor is en zorgverleners goed met elkaar samen werken. En laten we dit in Twente nou heel goed kunnen!

#deregiowerkt #samenwerking #gegevensuitwisseling