Medicatie: wat is er gaande?

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar. Complete, goede elektronische overdracht van medicatiegegevens vervangt tijdrovende administratie, vermindert fouten, zorgt voor een betere in- en uitstroom en geeft dus meer ruimte voor goede zorg. 

Landelijk zijn er twee initiatieven die zich richten op medicatie: het programma Medicatieoverdracht en VIPP Farmacie. We vertellen je graag wat deze programma’s inhouden en wat we er in de regio mee doen.

Landelijk programma Medicatieoverdracht 

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens met als uiteindelijk doel een actueel en compleet medicatie-overzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. In het programma, dat gecoördineerd wordt door Nictiz, werken tien zorgsectoren, ICT-leveranciers, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie, RSO Nederland, het ministerie van VWS en VZVZ samen. Meer informatie over het landelijke programma vind je op hun website samenvoormedicatieoverdracht.nl.

VIPP Farmacie

VIPP Farmacie staat voor versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het programma, inclusief subsidieregeling, is door het ministerie van VWS opgesteld voor openbare -, poliklinische –  en dienstapotheken. Het doel van de regeling is het vergroten van de medicatieveiligheid, goede informatie-uitwisseling en het uitbouwen van de rol van apothekers als medicatiespecialist. VIPP Farmacie sluit aan bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) waarin het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg verplicht wordt, ook in de apotheek. Digitaal voorschrijven en ter hand stellen is één van de eerste uitwisselingen die onder de Wegiz verplicht elektronisch worden.

De invoering van VIPP Farmacie is al een aantal keren uitgesteld en is nu voorzien voor het derde of vierde kwartaal van 2023.

Medicatie in de regio

Er vindt al veel samenwerking plaats in Twente op het gebied van medicatieoverdracht. Met TAO-UA (de Twentse Apothekersorganisatie) als opdrachtgever en met een coördinerende rol voor ZorgNetOost wordt er nu alvast voorgesorteerd op de uitrol van het Landelijk programma Medicatieoverdracht. Samen met partners als MST, ZGT, FEA en THOON is een werkgroep geformeerd om de eerste kaders te schetsen voor wat er nodig is met betrekking tot de implementatie. Vanuit deze regionale werkgroep vindt er ook afstemming met IZO Twente plaats. Via IZO Twente inventariseren we wat de aangesloten organisaties nodig hebben om het doel, een actueel en compleet medicatie-overzicht, te bereiken.

Het programma Medicatieoverdracht is in oktober van start gegaan met de kickstart bij onze collega-RSO’s GERRIT en RijnmondNet. In RSO Nederland verband volgen we de ontwikkelingen nauwlettend.

Ook in RSO Nederland verband werken we samen in MedicatieMaandag. Tweewekelijks hebben we online contact met elkaar, bespreken we de ontwikkelingen op het gebied van medicatie, delen we kennis en kijken we waar we elkaar kunnen versterken.

Wat kun je van ons verwachten

TAO-UA, IZO Twente en ZorgNetOost trekken samen op om de professionals en patiënten in de regio optimaal te laten profiteren ontwikkelingen binnen en buiten de regio. Naar verwachting komen we in het derde kwartaal van 2023 met een meerjarenplan waarin de resultaten van de eerder genoemde inventarisatie zijn meegenomen.

Heb je nu al vragen of suggesties? Neem dan contact op met Lian Schekman-Vree Egberts (lianschekman@zorgnetoost.nl).