Samenvatting Actieplan zorg- en ICT-markt voor gegevensuitwisseling

De minister van VWS heeft op 4 april het Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling naar
de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende kamerbrief beschrijft hij de aanleiding hiertoe. In
2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt onderzoek gedaan naar de zorg-ICT-markt en
vastgesteld dat deze niet goed functioneert vanwege o.a. een gebrek aan concurrentie hetgeen
kan leiden tot te hoge kosten en te weinig innovatie.

Naar aanleiding van deze bevindingen beloofde de minister de Kamer met een actieplan te komen.
Dat ligt er nu. Het actieplan, met een looptijd van 2023 – 2026 heeft flinke implicaties voor
iedereen die te maken heeft met zorg-ICT. Lees hier de samenvatting.