#Privacypost: Ken jij de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg al?

Steeds vaker is een netwerk van zorgverleners betrokken bij de  zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt. Het is dan van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsdeling, goede onderlinge communicatie en afstemming over werkzaamheden en informatie. Dat is in de praktijk best complex. De KNMG heeft een Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg opgesteld.

Deze handreiking is bedoeld voor bestaande en ook voor nieuwe situaties waarin zorgverleners samenwerken. De naleving van de aandachtspunten in deze handreiking kan helpen om een goede kwaliteit van de samen verleende zorg te waarborgen. Ontbreekt het je aan tijd om de hele handreiking te lezen? Bekijk dan de checklist.

Vanuit het oogpunt van databeschikbaarheid vinden we vooral punt vijf relevant en interessant: ‘Alle zorgverleners die samenwerken bij de zorgverlening aan een cliënt, vergewissen zich er zo veel mogelijk van dat zij beschikken over relevante informatie van hun collega’s. Ook informeren zij actief en tijdig hun collega’s over hun eigen gegevens en bevindingen, die nodig zijn om goede zorg te kunnen verlenen met inachtneming van wet- en regelgeving daaromtrent’.

Heb jij naar aanleiding van deze handreiking nog vragen? Laat het ons weten! Wellicht kunnen we je, via onze regionale commissie wet- en regelgeving, op weg helpen.