Regionale raadpleging

Op een zonnige middag in de Spinnerij was het vorige week weer tijd voor de regionale raadpleging. Een mooi moment om elkaar weer bij te praten. Wij zijn begonnen met een overzicht van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Als voorbeeld zoomden we in op de online voorziening om patiënttoestemming te registreren. Er speelt veel tegelijk en daarom gaan we deze zomer alle participanten langs om de vertaling te maken naar de eigen context.

De middag ging verder met uitleg hoe de huisartsen regionaal bezig zijn met een standaardisatieslag welke het makkelijker maken om in de toekomst gegevens met hen uit te wisselen. Ook de laboratoria verenigen zich op informatiegebied en dit jaar nog doen ze een pilot met huisartsen. We werden ook bijgepraat over de plannen voor acute zorg waar een duidelijke opdracht ligt om vanaf 2025 meer zorg coördinatie in te richten voor acute situaties. Als laatste stonden we stil bij de zorg voor zwangeren waar we bovenregionaal gegevens gaan delen in het programma Babyconnect. Genoeg stof tot nadenken weer en wordt zeker vervolgd!