#Privacypost: Terugblik op vijf jaar AVG en regionale samenwerking

25 mei 2018 was de dag dat de AVG in werking trad. Herinner jij het nog? Velen zullen zich het herinneren als de dag dat er veel verwerkersovereenkomsten in de mailbox zaten of als de dag dat veel organisaties toestemming vroegen om mailings te verzenden. Wij spraken erover met onze RSO-collega’s Marit Blom en Félice de Charro van RSO Sigra.

Ze vertelden dat ze in het begin veel vragen kregen van zorginstellingen zoals: ‘wat betekent de AVG voor mij?’ en ‘hoe bereid ik me voor op de komst van de AVG?’ Vanuit een pragmatische aanpak heeft Sigra ondertussen een expertisecentrum privacy en veiligheid opgebouwd. Dat levert veel op: een jaarlijkse bewustwordingscampagne in oktober, een actief netwerk waarin relevante thema’s en vraagstukken worden besproken en het opleiden en begeleiden van studenten.

Deze ontwikkelingen zijn heel herkenbaar voor ons. Ook bij ons in de regio hebben we de afgelopen vijf jaar ingezet op regionale samenwerking rondom privacy en veiligheid. En weet je wat zo leuk is? We werken op dit thema nauw samen met collega RSO’s, waaronder Sigra. Zo inspireren we elkaar bijvoorbeeld voor de bewustwordingscampagnes. Momenteel treffen we voorbereidingen voor een gezamenlijke sessie over ransomware later dit jaar. Later meer hierover.

Heb jij ideeën voor initiatieven rondom samenwerking op het gebied van privacy en veiligheid. Wij denken graag met je mee!

PS herken je de foto? Marit en Felice waren ook aanwezig op het festival cybersecurity in de zorg.