#Privacypost: Mag een arts kosten in rekening brengen voor het delen van een kopie van een medisch dossier?

Het komt steeds vaker voor dat een patiënt graag wil weten wat er over hem of haar in het dossier is vastgelegd en vraagt daarom een kopie aan de arts. Maar mag een arts daarvoor kosten in rekening brengen?

Het antwoord is: nee, dat mag niet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen dat een patiënt het recht heeft om een eerste kopie van zijn of haar medische gegevens te verkrijgen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Is er al een eerste kopie ontvangen en wordt er opnieuw om een kopie gevraagd? Dan mag een arts wel kosten in rekening brengen.

Daarnaast is de patiënt niet verplicht om de reden voor het opvragen van een kopie van het dossier aan de arts te vermelden.  

Voorbeeld uit Duitsland

Onlangs speelde dit vraagstuk in Duitsland en oordeelde het Hof van Justitie van de EU dat een arts geen kosten in rekening mag brengen voor het delen van een kopie van een eigen dossier. Een patiënt had zijn tandarts hierom gevraagd met het doel om de tandarts aansprakelijk te stellen voor fouten die zijn gemaakt in de verleende zorg. De AVG geldt vanaf 2018 en is van toepassing in de hele EU, dus ook in Duitsland. Het Hof van Justitie herinnerde aan het recht op een eerste kosteloze kopie van een eigen dossier. Dit heeft ermee te maken dat de arts verwerkersverantwoordelijke is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de patiënt.