Primeur voor de Wegiz

Op 1 juli 2023 is de Wegiz in werking getreden en de afgelopen week was de primeur: de eerste gegevensuitwisseling die onder Wegiz verplicht wordt, is de afgelopen week in de Staatscourant gepubliceerd.

Het gaat om de gegevensuitwisseling ‘versturen van recept door huisarts aan terhandsteller’. Dit betekent dat vanaf 1 januari huisartsen en apothekers verplicht zijn om recepten, ook wel medicatieafspraken genoemd, elektronisch uit te wisselen.

Wil je meer weten? Kijk dan hier het volledige bericht. In de meerjarenagenda kan je vinden wat de andere geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn.

Vanuit Zorgnetoost houden we de ontwikkelingen rondom de Wegiz in de gaten en laten we je weten als er een relevante ontwikkeling is.