Belangrijk nieuws voor apothekers!

Eerder hebben we aangekondigd dat we bezig waren met het vinden van een nieuwe oplossing om apothekers gemakkelijk toegang te bieden tot laboratoriumuitslagen. Hiervoor hebben we inmiddels een oplossing gevonden en we gaan nu van start met de implementatie.  De apothekers zijn hierover door de TAO-UA per mail geïnformeerd.

Dit traject is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking; de keuze voor een optimale oplossing is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen TAO-UA, Unilabs Medlon en Zorgnetoost.

Samen zorgen we ervoor dat laboratoriumuitslagen op een veilige en gebruiksvriendelijke manier worden uitgewisseld. Het grootste voordeel? De apotheker hoeft geen kostbare tijd meer te verspillen aan handmatige invoer, want de uitslagen worden automatisch in het eigen informatiesysteem opgenomen.

Met deze nieuwe oplossing zetten we weer een mooie nieuwe stap in het veilig en efficiënt bewaken van medicatieveiligheid door directe toegang tot laboratoriumwaarden van patiënten in het eigen AIS. 

De implementatie start vanaf dit moment en moet voor het einde van het jaar afgerond zijn. Op 31 december 2023 zal de huidige oplossing stopgezet worden. Dit betekent dat het van groot belang is voor apothekers om tijdig de stappen te doorlopen om de nieuwe oplossing in gebruik te kunnen nemen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de mail van de TAO-UA waarin deze stappen beschreven zijn.