#Privacypost: Beschikt jouw organisatie al over een bellijst voor noodsituaties?

Als jouw organisatie getroffen wordt door een cyberaanval of -incident, is het van belang om zo snel mogelijk te handelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je applicatiebeheer, de leverancier of de hostingorganisatie snel op de hoogte moet brengen. Maar tijdens een cyberaanval kan het gebeuren dat je niet bij de digitale bestanden kan. Hoe weet je dan wie je moet bellen? Een simpele, maar effectieve manier is om dan gebruik te maken van een fysieke bellijst voor noodsituaties.

Beschikt jouw organisatie al over een bellijst voor noodsituaties? Nog niet? Print dan snel deze (https://www.digitaltrustcenter.nl/sites/default/files/2023-05/Bellijst.pdf)  lijst, noteer de belangrijkste contactgegevens en hang de lijst op.

Een aantal tips om de lijst zo goed mogelijk te gebruiken:

  • Neem ook contract-, support-, of versienummers op in de lijst. Dit kan helpen om snel te handelen.
  • Stem af met de leverancier en weet wat elkaars verwachtingen zijn als zich een cyberincident voordoet.

Dan nog een bonustip van Zorgnetoost: zorg ervoor dat je bellijst periodiek actualiseert. Neem de lijst mee in de controle van je maatregelen, zet het op de planning. Zo borg je continuïteit en heb je er echt iets aan op het moment dat het nodig is.