#Privacypost: Certificering voor AVG komt dichterbij

Er werd al langere tijd gesproken over certificering voor de AVG, maar nu lijkt het er echt van te komen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk voor het eerst criteria goedgekeurd waarmee een instelling AVG-certificaten mag uitgeven.

Een AVG-certificaat is een schriftelijke verklaring dat verwerking van persoonsgegevens bij een dienst, een proces of een product voldoet aan alle eisen die worden gesteld door de AVG. Met een dergelijk certificaat kan een organisatie laten zien dat zij persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Een certificaat is niet verplicht.

Wil je meer informatie over het aanvragen van een AVG-certificaat of de stappen die doorlopen worden bij accreditering bij de raad van accreditatie? Kijk dan hier.

We hebben nog wat feitjes voor jullie:

  • Een certificaat wordt afgegeven aan een verwerkersverantwoordelijke of een verwerker voor een maximumperiode van drie jaar.
  • Alleen een officieel AVG-certificaat is geldig. Alleen geaccrediteerde organisaties mogen een certificaat uitgeven. Zo’n organisatie wordt door getoetst door de raad van accreditatie.
  • Overweeg je om jouw organisatie te laten certificeren voor de AVG? Neem dan contact op met een certificerende instelling. De AP geeft zelf geen AVG-certificaten af.

Zijn jullie van plan om jouw organisatie te certificeren voor de AVG? Waarom zou je dit wel of niet doen? Laat het ons weten.