Samenvatting kamerbrief

Op 5 december 2023 heeft minister Ernst Kuipers een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het verlenen van het onderhandelingsmandaat op de #EHDS. Wij hebben natuurlijk weer een samenvatting voor je gemaakt waarin we de belangrijkste zaken uit de brief weergeven.

In de brief geeft de minister aan dat Nederland sinds mei 2022 een grote bijdrage heeft geleverd aan de inhoudelijke totstandkoming van de compromistekst. De brief gaat in op een aantal kernpunten die voor Nederland hoofdposities waren tijdens de onderhandelingen.

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten van de EU (COREPER) behandelde op 6 december de compromistekst op de EHDS. Met de goedkeuring van deze tekst heeft het Raadsvoorzitterschap mandaat om de onderhandelen met het Europees Parlement op te starten. De verwachting is dat het Europees Parlement op 13 december 2023 haar positie voor de onderhandelingen bepaalt. 

Klik hier voor de samenvatting van de brief.