Samenvatting kamerbrief Landelijk Dekkend Netwerk van Infrastructuren

Op 22 januari 2024 bracht minister Helder verslag uit aan de Tweede Kamer over de voortgang van het dossier ‘Landelijk Dekkend Netwerk van Infrastructuren’. In haar brief lichtte ze toe hoe de eerdere adviezen zijn uitgewerkt en welke vervolgstappen genomen zullen worden. Zoals gebruikelijk hebben we een samenvatting voor je opgesteld. 

De minister concludeert na gesprekken met aanbieders van regionale en sectorale toepassingen dat de standaardisatie van taal en techniek niet snel genoeg gaat om de toenemende vraag naar toepassingen voor databeschikbaarheid te faciliteren. Mede om die reden wordt een aantal aanscherpingen doorgevoerd. Welke dit zijn lees je in de samenvatting door op de paarse button te klikken.

Op dezelfde dag, 22 januari, vond er in Den Haag nog een belangrijke gebeurtenis plaats die nauw aansluit bij het thema van de kamerbrief. Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de betrokken IZA-partijen ondertekenden het IZA Uitvoeringsakkoord voor gegevensuitwisseling. Dit akkoord brengt elektronische gegevensuitwisseling in de zorg een grote stap dichterbij. Door dit akkoord verbinden het ministerie van VWS en de zorgpartijen zich aan de gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die essentieel zijn voor de landelijke uitwisseling van gegevens. Het akkoord speelt ook een cruciale rol in het voorkomen van afwijkende keuzes die de landelijke gegevensuitwisseling kunnen bemoeilijken of vertragen, en het helpt desinvesteringen te vermijden. Dit uitvoeringsakkoord is in lijn met de afspraken gemaakt in het IZA en valt onder plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel.

Bekijk hier het IZA uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling: https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/publicaties/publicaties/2024/01/23/iza-uitvoeringsakkoord