Inspiratie in actie; bestuurderseditie van het Manifestival

Afgelopen donderdag vond de bestuurderseditie van ons Manifestival plaats. Marloes Elskamp-Sanders opende de bijeenkomst met een herinnering dat het die dag precies 56 jaar geleden was dat Martin Luther King Jr. overleed. Ze haalde zijn bekende woorden aan: “Geloof is de eerste stap, zelfs als je de hele trap nog niet ziet”, en benadrukte hoe deze uitspraak naadloos aansluit bij de huidige veranderingen in de zorg. Dit inspirerende citaat kwam dan ook meerdere keren terug tijdens de dag.

We doken diep in drie cruciale thema’s:

#NIS2: Deze nieuwe Europese richtlijn zet cyberweerbaarheid bovenaan de agenda. Bruno Verweijen lichtte toe hoe dit kansen biedt voor organisaties om hun digitale beveiliging te versterken, inclusief een verplichte opleiding voor bestuurders.

#Twiin: Met de toenemende vraag naar een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg, is Twiin een cruciale stap voorwaarts. Jelmer Kranenburg heeft ons ingelicht over de betekenis en de voordelen van Twiin voor onze zorgprocessen en hoe het kan bijdragen aan betere zorg voor iedereen.

#Digitale regionale zorgtransformatie: Bas Leerink sprak over de ‘planfase’ van zorgtransformatie, waarin het cruciaal is om de impact op onze eigen organisaties te beoordelen.

Deze thema’s onderstrepen de noodzaak en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een toekomstbestendige zorg. We staan aan de vooravond van significante veranderingen, gedreven door geloof in beter, zelfs wanneer we niet elke stap van de weg voor ons zien.

Hartelijk dank aan alle sprekers en deelnemers voor jullie actieve inzet en bijdragen. Gezamenlijk gaan we de opgedane inzichten vertalen naar concrete acties.