Transformatieplan ingediend voor digitale regionale zorgtransformatie regio Twente+

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) stelt de overheid voor een beperkte periode transformatiemiddelen beschikbaar voor plannen die de zorg kwalitatief verbeteren. Zorgorganisaties in Twente+ (zorglandschap in en om Twente, inclusief bv. Winterswijk) dienden op 27 juni samen het ‘IZA Transformatieplan Digitale Regionale Zorgtransformatie Twente+’ in voor het realiseren van een datahub, als onderdeel van de digitale, regionale zorgtransformatie.

Datahub, onderdeel van regionale digitale zorgtransformatie in Twente+
De beschikbaarheid van gegevens verhogen via een ‘digitale snelweg’ (datahub), is een centrale pijler van de digitale regionale zorgtransformatie waarvoor zorgorganisaties in Twente+ zich samen inzetten. Voor de realisatie van zo’n datahub diende eind 2023 een groep zorgorganisaties in het belang van de regio een verzoek in. Menzis en VGZ toetsten dit en gaven groen licht voor de uitwerking van een regionaal transformatieplan rondom die datahub. Dit plan is 27 juni door de stuurgroep digitale regionale zorgtransformatie* vastgesteld en ingediend en kwam tot stand via de gezamenlijke input van diverse werkgroepen met daarin afgevaardigden van de in deze fase betrokken zorgorganisaties.

Groen licht afwachten
In september geven Menzis en VGZ al dan niet groen licht voor een gefaseerde uitgifte van transformatiemiddelen voor de uitvoering van het ingediende plan. Het plan is beschreven aan de hand van een vijftal praktijkgerichte usecases. Het beschikbaar stellen van gegevens is een cruciaal onderdeel in het toegankelijker maken en houden van kwalitatief goede zorg voor inwoners van Twente+.

Groeiende betrokkenheid zorgorganisaties
In deze eerste fase is een grote gevarieerde groep Twente+ zorgorganisaties actief betrokken. Voor hen heeft het beschikbaar stellen van gegevens direct veel impact. De zorgtransformatie en datahub gaan echter uit van betrokkenheid van nog meer regionale zorgorganisaties, die stapsgewijs op de ontwikkelingen kunnen aanhaken. Kijk voor mee informatie ook op deze pagina.

Ben je als zorgorganisatie nog niet (actief) betrokken maar wel geïnteresseerd? Maak je interesse dan kenbaar via Zorgnetoost via communicatie@zorgnetoost.nl In het najaar organiseert Zorgnetoost een brede informatiebijeenkomst over de digitale regionale zorgtransformatie en realisatie van een datahub.

*De huidige stuurgroep van de digitale regionale zorgtransformatie bestaat uit de bestuurders op de foto:
Achterste rij van links naar rechts:

  • Erik Pigge (Zorgnetoost)
  • Joyce Berger-Roelvink (Medisch Spectrum Twente)
  • Lex Smetsers (Zorgschakel Enschede, namens Livio, Zorggroep Manna, Liberein en de Posten)
  • Inge Zwijnenberg (Carintreggeland (namens VVT Almelo e.o.)
  • Karin Arnold (Huisartsenzorg Twente)

Voorste rij van links naar rechts:

  • Lisette Darman-Knuif (Twentse Apothekers Organisatie)
  • Frank Janssen (Ziekenhuisgroep Twente)
  • Nashwan al Naiemi (Labmicta, namens de regionale laboratoria)
  • Manon Bruens (Acute Zorg Euregio)
  • Martin Bijker (Mediant)