Lisette Darman-Knuif

“Beschikbaarheid van patiëntgegevens is een belangrijke randvoorwaarde om goede zorg te kunnen leveren. Zo draagt het bij aan de kwaliteit van farmaceutische zorg omdat apothekers hierdoor beter kunnen controleren of een medicijn goed bij de patiënt past. Zorgnetoost helpt om betrokken partijen te verbinden en om gegevensuitwisseling te blijven verbeteren in Twente en omstreken.”