#LSPdaarkomjeverdermee: Meerwaarde voor de patiënt

Een hoog opt-in percentage levert veel potentie op. Maar wat is nou eigenlijk de meerwaarde voor de patiënt? We leggen het uit aan de hand van ons project ‘kwetsbare patiëntgroepen’ van vorig jaar.

Kwetsbare patiëntgroepen hebben een grotere kans om een keer op de huisartsenpost (HAP) of bij de dienstapotheek te komen. Het gaat over het algemeen om oudere patiënten die meerdere soorten medicijnen gebruiken. Ook komen wijzigingen in medicatie regelmatig voor. Als patiënten toestemming hebben gegeven voor het beschikbaar stellen van gegevens, is het op de HAP en bij de dienstapotheek niet meer nodig zelf te benoemen welke medicijnen worden gebruikt. Deze gegevens zijn dan al bekend. Dat is, vooral voor deze patiëntgroep, heel prettig. Ook is er dan meer zicht op of verschillende soorten medicatie gecombineerd kunnen worden, of niet.

Project toestemming bij kwetsbare patiëntgroepen
Vorig jaar hebben we ons samen met de huisartsenpost en (dienst)apothekers gericht op het verhogen van de toestemming voor kwetsbare patiëntgroepen. We hebben een informatiepakket aangeboden aan apothekers met onder andere tips voor de verschillende doelgroepen en een handleiding om deze groep te filteren binnen Pharmacom en CGM. Als kers op de taart heeft apotheker René Dull de lijst met tips onlangs uitgebreid. Hij benoemde:

• Dagelijks verwerken van de binnengekomen meldingen van de LSP abonnementen.
• Maandelijks controleren of er weekrolpatiënten zijn zonder opt-in antwoord en deze patiënten actief benaderen.
• Maandelijks controleren of er weekrolpatiënten zijn zonder abonnement en deze aanzetten.
• Maandelijks controleren of er herhaalservice patiënten zijn zonder opt-in antwoord en deze patiënten actief benaderen.


Wat ons betreft doen we hiermee de titel van onze campagne eer aan; LSP daar kom je verder mee.

Apothekers binnen TAO-UA, weten jullie het opt-in percentage van jullie kwetsbare patiëntengroep? We helpen jullie graag op weg om dit te verbeteren.

Wist je trouwens dat VZVZ naar aanleiding van ons project in Twente, het project voor toestemming bij kwetsbare patiëntgroepen landelijk gaat uitrollen? Daar zijn we best een beetje trots op.

#LSPdaarkomjeverdermee #samenwerken #RSO #gegevensuitwisseling