#Privacypost: Digitale toegang in de praktijk

Nictiz en VWS organiseerden deze week een bijeenkomst ‘digitale toegang in de zorg’. We waren aanwezig en zijn weer helemaal bijgepraat over bijvoorbeeld toegangverleningservice (TVS), de doorontwikkeling van uzi-middelen en de toegang tot PGO’s. We voelden ons als een kind in de snoepwinkel om zoveel kennis op te doen.

Tijdens de sessie over het toekomstbestendig maken van uzi-middelen kwam naar voren dat de wens bestaat om het uzi-register breder te gaan gebruiken. Er komt een koppeling tussen het uzi-register met andere, vergelijkbare registers. Ook worden uzi-middelen ontkoppeld van het uzi-register.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een wijkverpleegkundige straks één erkend inlogmiddel gebruikt om veilig in te loggen. De verpleegkundige kan zelf een keuze maken uit de beschikbare middelen.

Ook kregen we letterlijk de sleutel in handen om het betrouwbaarheidsniveau van DigiD te verhogen en de ID-check toe te voegen aan je DigiD app. Zie hiervoor: (https://www.youtube.com/watch?v=6S9FnaRzxxw).

Heb jij de sleutel al in handen om veilig in te loggen? #RSO #privacy #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling