#deregiowerkt: En ook VWS is er druk mee!

De minister van VWS heeft het informatieplan 2023 – 2027 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het informatiebeleid maakt VWS onderscheid tussen de buitenkant: initiatieven gericht op het zorgdomein en de binnenkant: de digitalisering en informatievoorziening binnen het VWS-concern; het ministerie en de daaronder vallende organisaties. In het plan worden prioritaire doelstellingen uitgewerkt in actiepunten voor de komende jaren. Wij maakten een samenvatting van het plan. En omdat het plan vol staat met afkortingen en verwijzingen naar andere initiatieven, voegden we er een begrippenlijst aan toe.

#regionalesamenwerking #RSO #gegevensuitwisseling #samenwerken #kennisdelen